Ventilatie

"ventilatie is dan ook geen luxe...het is een 'must'..."

Door de evolutie naar energiezuiniger bouwen, komt er steeds meer nadruk te liggen op isolatie en luchtdichtheid. Door die ontwikkeling stijgt ook het belang van een goede ventilatie.

Ventileren is noodzakelijk voor een goed en gezond binnenklimaat.

Een goed geventileerd gebouw betekent niet alleen toevoer van verse buitenlucht, maar ook afvoer van vervuilde ruimtelucht. Zowel in uw woning als op scholen, op kantoor , in een ziekenhuis, is voldoende ventilatie niet alleen belangrijk voor een goede gezondheid, het beïnvloedt ook in sterke mate de levenskwaliteit en de productiviteit van mensen. Slapeloosheid, futloosheid, hoofdpijn, allergieën, kanker, longziekten, hartziekten...: ze zijn vaak het gevolg van ongezonde lucht. Door te weinig te ventileren daalt de hoeveelheid zuurstof in de lucht. U wordt hier loom van, en op de lange duur tast het uw gezondheid aan.

VENTILATIE EN ENERGIE

Ventileren gaat gepaard met energieverbruik, waarbij we een onderscheid maken tussen 2 vormen. Vooreerst heeft de verse buitenlucht zelden exact de temperatuur die we in de woning willen en zullen we deze moeten verwarmen en soms zelfs koelen. Om dit verbruik te beperken moeten we ervoor zorgen dat we niet meer ventileren dan nodig, met diverse mogelijkheden zoals bijvoorbeeld energie uit afgevoerde lucht recupereren. Een tweede vorm van energieverbruik is de ventilatorenergie die nodig is om de lucht te verplaatsen in een mechanisch ventilatiesysteem. Hier is een goed ontworpen installatie met een correcte inregeling en zuinige, goed regelbare ventilatoren van belang.

VENTILATIESYSTEMEN

Er zijn vier mogelijke systemen:

  1. Natuurlijk toevoer en natuurlijke afvoer
  2. Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer
  3. Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
  4. Mechanische toevoer en mechanische afvoer met eventuele warmterecuperatie

Polytechno helpt u graag met het ontwerpen, installeren en correct inregelen van het voor u gepaste systeem.

SERVICE EN ONDERHOUD

In gebouwen met mechanische ventilatie of air-conditioning worden regelmatig klachten over gezondheid en klimaat gerapporteerd door bewoners of gebruikers. De gezondheidsklachten zijn gewoonlijk aspecifiek : zij omvatten ondermeer symptomen als slijmvliesirritatie, oogirritatie, hoofdpijn, huidirritatie en -uitslag, sinusitis, hoesten, keelpijn, kortademigheid, vieze smaak in de mond, duizeligheid, lethargie, vermoeidheid, lusteloosheid, misselijkheid, niezen en allergische reacties. Een regelmatig onderhoud van uw ventilatiesysteem is belangrijk voor een optimale werking ervan, maar nog belangrijker voor uw gezondheid. De vervuiling van uw ventilatiesysteem is sterk afhankelijk van het gebruik ervan, de directe buitenomgeving en de levenswijze van de gebruikers. Enkel door een regelmatig onderhoud van uw ventilatiesysteem kan u genieten van een optimale, gezonde ventilatie. Het is dan ook ten zeerste aangeraden een onderhoudsboekje bij te houden voor niet-residentiële gebouwen en collectieve woongebouwen..